Aktuality

Převodové oleje

Datum: 23. 5. 2016

Převodové oleje mají velmi odlišné chemické složení od motorových olejů a to díky tomu, že v převodovkách nejsou až tak vysoké teplotní parametry a nepůsobí tam žádné spaliny.

Motorové oleje

Datum: 20. 5. 2016

Funkcí motorových olejů je mazání veškerých třecích dvojic v motoru, dále pak odvádění tepla, dotěsňování pístů a pístních kroužků, odplavování nečistot a v neposlední řadě také konzervace vnitřních částí motoru.

Získávání hydrokrakovaných olejů

Datum: 25. 4. 2016

Hydrokrakované oleje získáváme hydrokrakováním produktů, které vznikají rafinací ropy. Cílem je rozštěpení dlouhých molekul uhlovodíků C35 a vyšší na mnohem kratší řetězce olejů a to C20 – C35. Takovýmto způsobem získáváme z parafínů i těžkých topných olejů oleje mazací.

Mazací a hydraulické oleje

Datum: 24. 4. 2016

Základový olej spolu s aditivy tvoří mazací a hydraulické oleje. Výchozí surovinou potřebnou k výrobě olejů je ropa, která je se směsí různých uhlovodíků. Uhlovodíky jsou látky, kde jejich molekuly tvoří různě dlouhé řetězce atomů uhlíku C, na které se váží atomy vodíku H. Tyto řetězce jsou různě rozvětvené a mohou být i cyklické.

Syntetické oleje

Datum: 21. 4. 2016

Základem výroby syntetických olejů jsou produkty chemických reakcí, kde se vytváří velké komplexní molekuly z nízkomolekulárních látek, které mají mazací vlastnosti, které jsou potřebné pro danou aplikaci olejů.
123