Plastické mazivo MOGUL LV 2-3 obsahuje ropné základové oleje vysoké kvality, které jsou zpevněné lithným mýdlem. Mazivo také obsahuje přísady proti oxidaci a proti rezivění. Má krátkovláknitou strukturu a je poloměkké až střední konzistence.

Plastické mazivo MOGUL LV 2-3 je vhodné pro mazání valivých ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách. Ideální volbou je také k mazání kluzných uložení nebo malých ozubených převodů s malým nebo středním zatížením a jiných mazaných míst.

Plastické mazivo MOGUL LV 2-3 lze využít ve strojírenství. Své uplatnění ale nachází i v běžných aplikacích v domácnosti nebo při použití v motorových vozidel. Díky odolnosti vůči vodě je toto mazivo vhodné i k mazání ložisek pracujících v možném kontaktu s vodou, jedná se např. o ložiska praček, vodních čerpadel atd.