VELOL 19 Balení - 20 L

Obrázek
Obrázek
Cena
2 109 Kč

Výrobce
ORLEN

Kód produktu
QFS555K20

Strojní olej Velol ® 19 je nemrznoucí olej získaný z rafinovaných ropných destilátů. Obsahuje přísady zlepšující mazací vlastnosti, viskozitní a teplotní vlastnosti, přísady zlepšující odolnost proti pěnění a také inhibitory koroze a oxidace. Existují dva druhy strojních olejů, Velol ® 9Q a Velol ® 19. Čísla popisující typ oleje udávají spodní hranici jeho kinematické viskozity při 20 o C. ISO 3448

Parametry

Balení 20L