Výkonové klasifikace motorových olejů

Výkonnostní klasifikace dle API

(API - American Petroleum Institut) popisuje úroveň užitných vlastností (výkonnost) motorových olejů symbolem složeným z písmen.

 • Symbol S (Service): benzínové (zážehové) motory
 • Symbol C (Commercial): naftové (vznětové) motory


Vlastní úroveň užitných vlastností určuje dodatkové písmeno na druhém místě (v abecedním pořadí tj. A, B, C…) viz tabulky.

Skupina „S“ – benzínové motory
Třída API Popis olejů Platnost cca od r.v.
SA Nízko aditivované oleje (obsahují přísady ke zlepšení bodu tuhnutí a inhibitory). 1940-50
SB Středně aditivované oleje (obsahují přísady proti stárnutí, korozi a opotřebení). 1956-60
SC Oleje s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních úsad, nízkoteplotních kalů, stárnutí, korozi a opotřebení. 1964-67
SD Oleje pro zvýšené požadavky. od 1968
SE Oleje pro vyšší namáhání (Stop and Go provoz), převyšuje skupinu SD. od 1971/72
SF Překračuje skupinu SE (oxidační stabilita, protioděrové schopnosti a odolnost proti tvorbě kalů). od 1980
SG Oleje s náročnějšími požadavky (snížená tvorba kalů a opotřebení). od 1989
SH Často syntetické a částečně syntetické oleje (vysokootáčkové motory, přeplňované motory). od 1994
SJ Syntetické a polosyntetické oleje (požadavky na úsporu paliva a emisní limity). od 1996
SL Překonávají třídu SJ (úspora paliva, prodloužené výměnné intervaly). od 2001
SM Překonávají třídu SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a tvorbě úsad. od 2004

Skupina „C“ – naftové motory
Třída API Popis olejů Platnost cca od r.v.
CA Oleje pro málo zatěžované motory. 1940-60
CB Oleje pro motory s nízkým až středním zatížením. 1949-64
CC Oleje pro střední a těžké provozní podmínky (přeplňované motory). 1964-70
CD Oleje pro zatěžované motory zejména přeplňované. V roce 1993 nahrazena třídou CF. 1970-79
CD-II Stejné jako CD, navíc pro dvoudobé naftové motory. V r. 93 nahrazena CF-2. 1978
CE Oleje pro těžce namáhané a rychloběžné motory zejména přeplňované. 1983
CF Oleje pro namáhané motory zejména terénních vozidel. Nahrazuje třídu CD. 1994
CF-2 Stejné jako CF, navíc pro dvoudobé naftové motory. Málo používaná. 1994
CF-4 Oleje pro moderní čtyřdobé motory (těžké tahače v dálničním provozu). 1990
CG-4 Oleje pro moderní čtyřdobé motory (motory rychloběžné, splňující emisní limity). 1996
CH-4 Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem. 1998
CI-4 Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR). 2002
CI-4 Plus Plus Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR). 2004


Výkonnostní klasifikace ACEA

ACEA popisuje úroveň užitných vlastností (výkonnost) motorových olejů písmeny.

 • A/B: oleje pro zážehové a lehké vznětové motory.
 • C: olej kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory.
 • E: oleje pro vznětové motory nákladních automobilů.

Vlastní úroveň užitných vlastností určuje dodatková číslice na druhém místě viz tabulky.

Skupina „A/B“ – benzínové a naftové motory osobních automobilů:
Třída ACEA Poznámka
A1/B1 Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením.
A2/B2 Standardní oleje, normální intervaly výměn (již neplatné).
A3/B3 Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou.
A4/B4 Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou a naftové motory s přímým vstřikem.
A5/B5 Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny.

Skupina „C“ – zážehové a vznětové motory osobních automobilů (s katalyzátory):
Třída ACEA Poznámka
C1 Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s velmi nízkým obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu (FORD).
C2 Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (PSA).
C3 Motorové oleje s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (Renault, Hyundai, MB...)
C4 Motorové oleje kompatibilní s katalyzátory a s DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst) tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů (platné od r. 2006).

Skupina „E“ – oleje pro vznětové motory nákladních automobilů:
Třída ACEA Poznámka
E1 Základní výkonová úroveň motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů (již ne-platné).
E2 Standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn.
E3 Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn (již neplatné).
E4 Motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny.
E5 Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené zejména pro naftové motory nákladních automobilů s možností prodloužení intervalu výměny.
E6 Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR, DPF a SCR. Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm).
E7 Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR nebo SCR, není vhodný pro systémy DPF.
E9 Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů se zlepšenou ochranou proti opotřebení, úsadám a sazím se sníženým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V včetně prodloužených intervalů výměny oleje. Jsou vhodné pro motory bez i s DPF a pro většinu motorů s EGR a SCR. Zvlášť doporučeno pro nízkosirné palivo.

Poznámka:
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - systém recirkulace výfukových plynů
DPF (Diesel Particulate Filter)- filtr pevných částic
SCR (Selective Catalysts Reduction) - systém selektivní katalytické redukce NOx

Firemní předpisy

Velcí výrobci automobilů často zpracovávají pro svá vozidla (motory, převodovky aj.) firemní předpisy, jejichž splnění je podmínkou aprobace automobilových olejů jednotlivých výrobců. V Evropě se vyskytují nejčastěji předpisy VW a MB (viz tabulky). Kromě nich své firemní předpisy zpracovaly i mnohé další automobilky (BMW, CATERPILLAR, CUMINNS, FORD, MAN, SCANIA, VOLVO). Méně častěji se uvádějí schválení další např. MIL-L, NATO (vojenské specifikace).

Schválení VW – (Volkswagen):
Norma VW Poznámka
500.00 Lehkoběžné oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory. Pouze pro oleje třídy SAE 5W-XX a 10W-XX.
501.00 Konvenční vícerozsahové motorové oleje bez lehkoběžného charakteru pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
501.01 Konvenční vícerozsahové motorové oleje bez lehkoběžného charakteru pro benzínové a nepřeplňované naftové motory.
502.00 Lehkoběžné oleje pro benzínové motory při ztížených podmínkách použití. Pro oleje třídy SAE 0W-XX, 5W-XX a 10W-XX.
503.00 Benzínové motory osobních vozidel s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV 30.000 km, 2 roky).
503.01 Přeplňované benzínové motory osobních vozidel s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV 30.000 km, 2 roky).
505.00 Celoroční motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory.
505.01 Celoroční motorový olej speciálně pro naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska).
506.00 Oleje pro naftové motory s prodlouženým výměnným intervalem (WIV 30.000, 2 roky).
506.01 Oleje pro naftové motory Pumpe-Düse s prodlouženým výměnným intervalem (WIV 30.000, 2 roky).
504.00 Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
507.00 Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

Schválení MB – (Mercedes Benz – Daimler Chrysler):
Norma MB Poznámka
MB 226.0 Jednostupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních vozidel.
MB 226.1 Vícestupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních automobilů.
MB 227.0 Odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15.000 km.
MB 227.1 Odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15.000 km.
MB 228.0 Jednostupňové motorové oleje pro naftové nepřeplňované motory osobních i nákladních vozidel.
MB 228.1 Vícerozsahové oleje pro přeplňované motory, intervaly výměny do 30.000 km.
MB 228.2 Motorové oleje typu UHPD pro vysoce přeplňované naftové motory, prodloužené intervaly výměny v lehkých třídách do 45.000 km. V těžkých třídách až 160.000 km.
MB 228.3 Oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu.
MB 228.5 Motorové oleje typu UHPD pro vysoce přeplňované naftové motory, prodloužené intervaly výměny v lehkých třídách do 45.000 km. V těžkých třídách až 160.000 km.
MB 228.51 K mazání naftových motorů, které vyžadují tzv. Low SAPS oleje (nízký obsah sulfátového popele, fosforu a síry). Umožňuje splnění přísných emisních limitů.
MB 229.1 Motorové oleje pro benzínové a naftové motory osobních vozidel. Má vyšší požadavky než ACEA A2/B2 a A3/B3.
MB 229.3 Motorové oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměn (30.000 km).
MB 229.31 Motorové oleje pro osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu.
MB 229.5 Motorové oleje pro motory osobních vozidel.
MB 229.51 Motorové oleje pro osobní automobily, odpovídá přibližně ACEA A3/B4/C3-04, omezení sulfátového popela, síry a fosforu.

Poznámka: Sudá čísla za tečkou (0, 2 a 4) znamenají jednostupňové (monográdové) oleje. Lichá čísla za tečkou (1, 3 a 5) vícestupňové (multigrádové) oleje.

Výkonová klasifikace průmyslových olejů

Průmyslové oleje jsou z hlediska své výkonnosti klasifikovány pomocí hlavních symbolů (písmen), které určují základní aplikační skupiny podle norem ISO 6743 nebo DIN 51 502. Doplňková písmena na dalším místě specifikují zušlechťující přísady nebo blíže popisují produkty z hlediska jejich aplikace.

Symbol značení skupiny Oblast použití
ISO 6743 DIN 51 502
A AN, B Otevřené mazací soustavy
B FS Mazání forem, separátory
C C, HYP Ozubené převody
D V, K Kompresory (včetně chladivových), vývěvy
F C Vřetena, ložiska, spojky
G CG Kluzná vedení
H H, HV, HF, ATF Hydraulické systémy
M S, W Obrábění
N J Elektroizolace
P D Pneumatické stroje, (mazání olejovou mlhou)
Q Q Teplonosná media
R R Ochrana proti korozi
T TD Turbíny
U L Tepelné zpracování
Y F Ostatní aplikace
Z Z Parní stroje


Výkonová klasifikace převodových olejů

V praxi se setkáváme obvykle se třemi základními, výkonově odlišnými skupinami olejů, používaných pro mazání převodových systémů.

 • oleje pro mechanické převodovky (ručně řazené př., rozvodovky, diferenciály aj.)
 • oleje pro hydrodynamické převodovky (automatické převodovky ATF)
 • oleje pro kombinované systémy (víceúčelové oleje – traktorové: TOU, UTTO, STOU)

Klasifikace API popisuje úroveň užitných vlastností (výkonnost) převodových olejů. Označuje se symbolem GL a přídavnou číslicí (1 až 5 event. 6), od roku 1995 skupina MT - 1 viz tabulka.

Výkonnostní klasifikace olejů pro mechanické převodovky
Třída API Aplikační a technologická charakteristika
GL 1 Oleje pro převody s velmi nízkým zatížením, bez obsahu vysokotlakých přísad.
GL 2 Oleje pro převody s nízkým zatížením, bez obsahu vysokotlakých přísad.
GL 3 Oleje pro převody (ne hypoidní) se střední úrovní namáhání s nízkým evnt. středním obsahem vysokotlakých přísad.
GL 4 Oleje pro převody (ne hypoidní) s vysokou úrovní namáhání s obsahem vysokotlakých přísad (do cca 3,5 %).
GL 5 Oleje pro hypoidní převody pracující se značným zatížením s obsahem vysokotlakých přísad ve vysoké dozaci (cca 5 až 6 %).
GL 6 Oleje pro hypoidní převody pracující s velmi vysokým zatížením s obsahem vysokotlakých přísad ve velmi vysoké dozaci (až do cca 10 %).
MT - 1 Hodnocení olejů pro převodovky s ručním řazením bez synchronizace a rozvodovky.


Kromě hodnocení dle API se setkáváme také často s předpisy výrobců převodovek např. FORD, GM, Chrysler, Voith, ZF atd.

Oleje pro automatické převodovky ATF

Na oleje pro automatické převodovky jsou kladeny vysoké nároky a jsou charakterizovány pomocí firemních specifikací. 
Celosvětově uznávanými standardy jsou:

 • Ford – M2 C 33 G, M2 C 33 F, ATF MERCON
 • GM (General Motors) – Allison Type C2, C3, C4; ATF Dexron II, IID, IIE, III, Type A Suffix A
 • Další významní výrobci – Chrysler, MAN, Voith, ZF

Oleje pro kombinované systémy

V této skupině olejů dominují velcí výrobci traktorů, zemních a stavebních strojů a proto se objevují jejich specifikace: (Caterpillar, Ford, John Deere, Massey Ferguson, New Holand, Zetor aj.)

 • TOU (Tractor Oil Universal) – olej pro hydraulický systém a mechanické převody (ne pro mokré brzdy!).
 • UTTO (Universal Tractor Transmossion Oil) – olej pro hydrauliku, mechanické převody i mokré brzdy.
 • STOU (Super Tractor Oil Universal) – olej pro všechny hlavní mazané celky moderních traktorů (vhodný i pro mazání motorů).

Poznámka: Oleje těchto skupin plní současně požadavky klasifikací pro jednotlivé základní skupiny (motorové, převodové a hydraulické oleje).

(text převzat z webu výrobce olejů a maziv PARAMO a.s.)